Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Jean-Paul Close

Jean-Paul Close

• 7/4/2012 - Voedselbank

Eigenlijk is het helemaal niet vreemd dat Nederland een voedselbank nodig heeft voor haar eigen noodleidende bevolkingsgroepen. De afhankelijkheid van mensen groeit van 10% per jaar nu naar 10% per maand. En de voedselbanken kunnen het niet meer aan want zij zijn op hun beurt weer afhankelijk van de giften van de supermarkten die hun (bijna) over datum producten en overschotten afdanken aan deze distributie centra. Voor de supermarkten is dat niet erg want in de hele keten van voedselproductie, distributie en consumptie in de westerse levensstijl wordt tussen 50% en 70% van het goede voedsel afgedankt. Die kosten worden onder gebracht in de verkoopprijs van de producten en de keten. Dat noemen we economie. Als we bekijken hoe op die manier mensen in dichtbevolkte landen en steden in de wereld afhankelijk zijn gemaakt van die ketens, die volstrekt onethisch functioneren, binnen de logica van een economisch bestel dan is het niet verwonderlijk dat we afsteven op een veel grotere voedsel crisis. Voedsel is namelijk alleen toegankelijk in overvloed voor degenen die geld hebben om het te betalen. Maar geld rolt niet meer in deze wereldmaatschappij waarin het piramide systeem van de speculatie de overhand heeft gekregen en alleen maar tekorten veroorzaakt om de prijzen nog hoger te laten stijgen. Als de graanprijs per kilo verdubbeld is dat goed voor de wereldeconomie maar het laat meteen miljoenen mensen sterven in de wereld. Deze hebben niet eens toegang tot een voedselbank als afvalhoop van het economische systeem. Degenen die wel naar de afvalhoop kunnen, vaak in de vorm van een vuilnisbelt (de megasteden van de wereld) of een georganiseerd voorstadium ervan in de vorm van een voedselbank, hebben nog een minimale kans om te overleven. De afvalhoop wordt groter terwijl de economieën blijven groeien maar de mensen op de afvalhopen groeit ook. De huidige groei-economieën verrijken alleen de speculanten terwijl het geld niet meer rolt zoals het zou doen in een maatschappelijk waarde-creatie systeem. De bevolking wordt verplicht zich in schulden te steken om het eenrichtingsverkeer tussen schuldcreatie en centrale punten van rijkdomvergaring te voeden. De overheid wil alleen maar een groei-economie om de bevolking verder te kunnen belasten door de schulden te verhogen met belastingdruk. Het probleem wordt alleen maar groter. Toen ik de Postcode Loterij (eigendom van de belastingdienst) vroeg om ondersteuning om onze noodleidende bevolkingsgroepen te helpen door voedsel in de steden te gaan verbouwen met hun eigen inzet, kreeg ik nul op request. Waarom? Omdat de Nederlandse bevolking niet zelfredzaam mág worden want dat is slecht voor het geldsysteem en ook niet "belastbaar". Ook de Haangse overheid is volledig afhankelijk gemaakt van de geldsysteem waaruit zij de consequenties van onze levensstijl probeert te bekostigen via groeiende zorglasten, en blind op jacht gaat naar geld en alleen maar geld, zonder te snappen dat geld helemaal niets meer oplost, in tegendeel. Als voorbeeld van de blinde luchtbel van geld en virtueel vermogen kunnen we de huizenmarkt noemen. De "waarde" van het huis wordt tot het vermogen van de bevolking gerekend. Dit "vermogen" is echter opgebouwd uit schuld aan de bank en renteschuld dat gelijk is aan de waarde van het huis (verspreid over 25/30 jaar). Het vermogen van de bevolking bestaat dus uit onbetaalde hyptheken en virtuele winstverdubbeling van de banken alleen verspreid over 25 tot 30 jaar in de toekomst. Het papieren vermogen is dus helemaal geen vermogen maar een claim op toekomstige arbeid via schuld. Nederlandse gezinnen hebben dus geen vermogen, zij hebben alleen schuld en een berg zand in de ogen. Daarnaast is een huis dat in 1980 30.000 euro koste nu (anno 2012) 300.000 euro waard. Het huis is 30 jaar ouder geworden, er is amper in geinvesteerd maar de "waarde" is ver tienvoudigd. Hoe kan dat? Dat komt omdat we door de bank (gemakkelijk hypotheken) en de staat (vermogen dat niet bestaat in een huizenmarkt met tekorten) zijn bedonderd met een niet bestaande vermogensontwikkeling middels het kunstmatig houden van tekorten op de huizenmarkt. Als de huizenvoorraad van Nederland het "vermogen" van Nederland vertegenwoordigd dan is dat vermogen voor ruim 800% overgewaardeerd. Het is logisch dat er geen geld meer rolt. Het is op. De huidige geldcrisis is een natuurlijke manier van de geldafhankelijke bevolking om te laten zien dat we die speculatie niet meer op kunnen brengen en dat de vermogenspositie van Nederland moet worden hergewaardeerd naar een logisch niveau. Wat betekent dat? Geld rolt niet meer. De staat is failliet, de banken failliet, de Nederlanders failliet, alle huizen op naam van de bank en alle Nederlanders hokken onder de brug. Daarna staan we allemaal in de rij bij de voedselbank. Maar die bestaat dan niet meer want ook het voedselsysteem stopt. Raar he? Zo'n beeld van "rijk" Nederland. Maar toch is het zo. We zijn volledig afhankelijk van het geldsysteem dat ons toegang geeft tot overgewaardeerde luxe en onze basisbehoeften in wonen, eten en drinken. We kunnen én mogen niets meer zelf maken en consumeren want dat is slecht voor het geldsysteem maar als we het niet doen dan kunnen we straks niets eten. Dat geldt voor Nederland en elke grote concentratie van mensen rond de wereld. Als je brood op de plank wilt begin een moestuin. Dan ben je op termijn onafhankelijk van een systeem dat op instorten staat inclusief de voedselbank. Dan heb je wat te eten. Of we nog een huis hebben om in te wonen is een andere zaak. Maar dat lossen we wel op door op termijn een keer flink in opstand te komen.
Reacties (0) :: Geef een reactie! :: Permanente Link

Over mij

Stichting STIR(Stad van Morgen) introduceert een nieuwe maatschappelijke aanpak om complexe thema's onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aan te pakken. De aanpak heet Sustainocratie en creert waardengedreven samenwerkingsverbanden tussen overheid, technologische innovatoren, burgerparticipatie en onderwijs/wetenschappelijke instellingen.

Links

Home
Bekijk mijn profiel
Archief
Pagina 1 van 75
Laatste Pagina | Volgende Pagina