Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Jean-Paul Close

Jean-Paul Close

• 4/4/2009 - Persbericht: Wereldvrede en welvaart beginnen in Nederland

5K Group - Door: Jean-Paul Close

 

"Geheimen van echte welvaart" heet het nieuwe boek van Jean-Paul Close

Eindhoven, 06.04.09

Met de woorden : "Ik zie de kredietcrisis als de sleutel tot de morele bewustwording van echte welvaart en daardoor het begin van een historisch tijdperk in het menselijk bestaan !β€œ wil auteur, filosoof, wetenschapper, spreker, ondernemingscoach en alleenstaande vader, Jean-Paul Close, vanuit Nederland het wereldwijde welvaartdebat openen voor iedereen. Zijn boek "Geheimen van echte welvaart" verschijnt vandaag.

De mensheid ondergaat een ontwikkeling. Vanaf het moment dat wij zijn ontstaan tot nu toe. In al die duizenden jaren zijn er periodes van welvaart geweest, maar ook van aftakeling, chaos en verval. Ook nu maken wij zo'n cyclus mee en kunnen wij stellen dat op dit moment bijna nergens in de wereld echte welvaart heerst, ook niet in Nederland. Het grote verschil met vroeger is, dat wij nu leven in een tijd van open grenzen en globale verbindingen door internet, mobiele communicatie en sterke interculturele relaties en samenlevingsvormen. Daardoor kan de hele  bewustwordingscyclus om weer tot echte welvaart te komen, voor het eerst in het bestaan van de mens, binnen een a twee generaties doorlopen worden, in plaats van honderden of duizenden jaren. Close gaat zelfs veel verder. Hij verklaart dat de mens nu voor het eerst de kennis in huis heeft om gezamenlijk de sprong te maken naar blijvende wereldvrede en collectieve welvaart. Dat klinkt allemaal erg idealistisch in tijden van een wereldcrisis, maar die was volgens Close noodzakelijk om het debat op te kunnen starten. De blauwdruk om dit voor elkaar te krijgen staat beschreven in dit verrassende boek. Met een duidelijke verdeling van verantwoordelijkheden tussen de overheid, het ondernemerschap, de kerk, de banken en de rechtsstaat opent Close het welvaartsdebat met Nederland, niet Amerika, in het centrum. "Er zal heel veel moeten veranderen maar we weten nu wat, wanneer, hoe, waarom, waar en bovendien wie het moet doen", aldus Close.

Close vertelt in zijn presentatie dat de historische ontwikkelingen van Nederland nu tot een focuspunt zijn gekomen die niet toevallig zijn, maar aantonen dat Nederland haar verantwoordelijkheden moet gaan dragen.  De echte welvaart die Nederland heeft gekend, de inter- en multiculturele samenleving, de enorme bedrijfskundige kennis en activiteiten in het land, de hoogopgeleide bevolking en de historische uitdagingen die het land heeft moeten overwinnen, zijn allemaal belangrijke bouwstenen voor een fundamenteel plekje in de wereldse ontwikkelingen van welvaart, maar niet eens de belangrijkste. Wat Nederland uniek maakt is de diepgaande emancipatie van de bevolking, de gelijke rechten voor iedereen Dat is de basis  voor echte wereldvrede en welvaart. Het is niet toevallig dat Den Haag het hoogste gerechtshof van de wereld herbergt en ook niet dat de kroning van Willem Alexander en Maxima symbool staat voor een modern intercultureel verbond met structurele gelijkheid tussen man en vrouw. Dat zijn allemaal voorwaarden voor echte welvaart. Maar eerst moet er ook in Nederland nog veel veranderen, aldus Close, vooral in de mentaliteit over hoe we omgaan met al die onzekerheden die we de laatste jaren voelen en die voort zijn gekomen uit een veel te grote materiΓ«le focus op groei zonder inhoud. Als wij eenmaal doordrongen zijn van de kansen en de universele uitdaging die wij ons eigen kunnen maken, dan zijn die veranderingen logisch en haalbaar. Het is tevens een grandioze motivatie voor de hele bevolking. een bron voor werkgelegenheid voor iedereen en een uitgelezen platform voor innovatieve daadkracht van het hele ondernemerschap. 

 

Geef een reactie!

Over mij

Stichting STIR(Stad van Morgen) introduceert een nieuwe maatschappelijke aanpak om complexe thema's onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aan te pakken. De aanpak heet Sustainocratie en creert waardengedreven samenwerkingsverbanden tussen overheid, technologische innovatoren, burgerparticipatie en onderwijs/wetenschappelijke instellingen.

Links

• Home
• Bekijk mijn profiel
• Archief
Entry 17 van 75
Laatste Pagina | Volgende Pagina