Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Jean-Paul Close

Jean-Paul Close

24/10/2009 - Van mammoets naar mierenkolonies

Auteur: Jean-Paul Close

 

Grote hierarchische organisaties zijn aan het omvallen. Deze mammoets van de maatschappij zijn te log en hebben te veel nodig om zichzelf in stand te houden. Zij voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd op gebied van toegevoegde waarde aan de maatschappij. Door bureaucratie, gebrek aan afstemming op maatschappelijke en ecologische uitdagingen en een structurele korte termijn aanpak gaan zij ten onder. Private organisaties worden sneller opgeknipt en gaan in kleinere vorm verder terwijl publieke organisatie doorgaan totdat de publieke middelen de kar niet meer kunnen trekken.

 

We hebben de laatste jaren een enorme groei gezien van zzp-ers, individuen die voor zichzelf beginnen omdat in de wereld van de Mammoets geen plek meer is voor ze. In het begin was dit een vorm van flexibel arbeidscontract dat de grote bedrijven werd geboden om zo de complexe en kostbare ontslagprocedures te kunnen omzeilen en toch gemakkelijk een team opbouwen wanneer dat nodig mocht blijken. De grote hoeveelheid zzp-ers echter heeft een andere trend zichtbaar gemaakt. Dat van co-creerende communities. De Stad van Morgen is zo'n communitie waarin honderden specialistische individuen de krachten bundelen rond grote maatschappelijke vraagstukken. Zo'n organisatievorm lijkt veel meer op een mierenkolonie waarin elke deelnemer volledig in zijn of haar kracht staat, 100% wordt benut en de kolonie zich zelfstandig en automatisch afstemt op de veranderende situaties van de omgeving. Men werkt samen aan een hoger doel dat de individuele belangen overstijgt en voedt met energie, passie en innovatiedrang.

 

De kracht van de mierenkolonies is dat zij waardevast waarde toevoegen aan de lokale omgeving en die waarde niet wegvloeit naar andere delen van de organisatie. Als er ergens geen waarde toe te voegen blijkt dan zal de mierenkolonie daar ook niet aanwezig zijn. Het proces is daarom zelfsturende en regulerend waarbij het succes vooral af hangt van het doel dat men samen voor ogen heeft en het kader waarin de samenwerking plaats vindt.

Geef een reactie!

Over mij

Stichting STIR(Stad van Morgen) introduceert een nieuwe maatschappelijke aanpak om complexe thema's onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aan te pakken. De aanpak heet Sustainocratie en creert waardengedreven samenwerkingsverbanden tussen overheid, technologische innovatoren, burgerparticipatie en onderwijs/wetenschappelijke instellingen.

Links

Home
Bekijk mijn profiel
Archief
Entry 6 van 75
Laatste Pagina | Volgende Pagina