Blog2Blog Maak je eigen Blog2Blog | Gratis je eigen blog c.q weblog op internet
Jean-Paul Close

Jean-Paul Close

• 17/2/2012 - Op zoek naar marktleiderschap

Toen ik in 2004 mijn boek "Handboek voor de (toekomstige) Marktleider" schreef kon ik nog niet bevatten welke consequenties dit zou hebben voor mijzelf. Zelfbewust als ik was geworden van de uitdagingen in de 21ste eeuw op gebied van waarden-gedreven multidimensioneel ondernemen zat ik toch nog in een eigen loslaat proces van de oude werkwijzen van de 20e eeuw. Weinig mensen waren mij voorgegaan in het bepalen van een geheel nieuwe ondernemersdynamiek in een tijd dat alles al leek uitgevonden en bedacht. De kern van het boek was de zoektocht naar de eigen marktleider in jezelf, de dienstbare persoon achter de onderneming die vanuit een emotioneel waardecreatieproces het avontuur aangaat met de buitenwereld. Maar wat is "waarde" als we in ons consu-meren ons leven volstouwen met schijnbaar onmisbare prullaria en daar onze ziel en zaligheid aan ophangen? Wat is waardecreatie als alles om producten en diensten draait die we aan iemand anders moeten slijten. Gaandeweg werd duidelijk dat de formule gevoel=behoefte=product=markt=geld van de bedenker van het product veel meer verwacht dan het maken van het ding. Door de associatie te leggen met het gevoel komen we tot de psychologie van de klant. Hoe sluit ik aan op een gevoel van de klant in tijden van vluchtige relaties en merkbelevingen omdat voor elke toepassing er al tig keuzes voor handen zijn? Hoe kan ik, een kleine zelfstandig nu iets doen met gevoelens als de consument al geen gevoelens meer heeft door de overvloed van rommel die hem en haar wordt aangeboden in dagelijkse communicatieve lawines. Ik begon voorbij die gevoelens te kijken en in te zien dat het consu-meren geen enkel nut had. Daarop meeliften was het tekenen van een crisisvonnis al voor dat ik zou beginnen. De klant had geen producten of diensten meer nodig maar geheel andere zaken, zoals zekerheden die nu aan het wegvallen waren. We werden steeds ongezonder, onvriendelijker, onaangenamer, angstiger voor elkaar, enz. Dat zijn รณรณk gevoels alleen zijn er geen producten voor te verzinnen. Het bleek noodzakelijk om op een andere manier te gaan ondernemen, namelijk door verantwoordelijkheid te gaan nemen voor de oorsprong van de gevoelens van de mens en dan veelal juist de ergernissen. En die bleken er veel, zeker in Nederland. Maar verantwoordelijkheid nemen voor complexe thema's als mobiliteit, volkshuisvesting, schone lucht, sociale cohesie, etc kun je niet alleen. Het vergt een geheel andere aanpak, namelijk die van samenwerking. Gaandeweg ging op zoek naar de manier van werken en uiteindelijk, in 2010, ontdekte ik dat er veel bereidwillende mensen aanwezig zijn in de overheid, bedrijven en andere sectoren, die allemaal hetzelfde wilden als ik maar dat niet eenzijdig konden bereiken. Zelfs niet als ze aan het roer stonden van een machtige instelling. We leven nu eenmaal in een gefragmenteerde keten maatschappij waar iedereen afhankelijk is van elkaar maar waar niemand verantwoordelijk is voor alles. Ik besloot dรกรกr verandering aan te brengen. Als de delen niet verantwoordelijk zijn maar wรฉl competenties hebben om de verantwoordelijkheid mede te dragen dan was het zaaks voor mij om er tussen in de gaan staan en de eindverantwoordelijkheid in een co-creatief concept te leggen. Een puzzel bestaat uit veel stukjes en ik begon puzzels te definieren en er passende legstukjes bij de zoeken uit verschillende belangenpartijen. Eerst deed ik dat binnen ondernemerschap maar merkte al snel dat die eenzijdig kon. Ook de overheid was nodig. Uiteindelijk werd het ook van belang om wetenschappelijk inzichten erbij te halen om te zorgen dat we niet steeds weer de wielen opnieuw gingen uitvinden. En uiteindelijk werd het duidelijk dat verantwoordelijkheid nemen niet alleen institutioneel is maar vooral ook persoonlijk. Ik moest dus ook de weg vinden naar de burger en consument. De basis was gelegd voor nieuwe, unieke coalities tussen overheid, technologische innovaties, onderwijs en burgerpartijen waar ik zelf richting (iets anders dan leiding) aan geef. Elke coalitie is resultaatgedreven binnen de context van leefbaarheid en duurzame vooruitgang. Daarom kon ik het dus ook een naam geven zodat participanten zich ermee konden identificeren met hun gevoelens en expertises. Zo ontstonden initiatieven als AiREAS dat nu als coalitie functioneert in Eindhoven en Provincie Noord Brabant. AiREAS richt zich op luchtvervuiling in relatie tot volksgezondheid, een enorm moeilijk thema dat al enige tijd speelt maar waar moeilijk een oplossing voor werd gevonden. Nu is de hoop gevestigd op het gemeenschappelijke verantwoordelijkheidbesef dat zich in de coalities vormt. Een ander initiatief is The STIR Academy waarin we o.a. het ondernemerspel "Stad van Morgen" spelen gericht op bewustwording van jong volwassen studenten. http://www.youtube.com/playlist?list=PL5E76027EE6450AF9 El van de initiatieven zijn marktleiders op zichzelf en kennen geen enkel precedent in de wereld. Het is nu vooral zaaks om te voorkomen dat ze zichzelf instand houdende instellingen worden zoals zovelen voorheen. Dat voorkom ik door steeds mijn eigen definitie van duurzame vooruitgang voor ogen te blijven houden. Dat vereist aanpassingsvermogen en permanente verandering van initiatieven in relatie tot de omgeving. Met dat bewustzijn zal elke instelling en coalitie zich openstellen voor permanente transitie. De coalities hebben een zuigkracht op competenties uit de oude wereld. Dus naast het aanpakken van verantwoordelijkheden is de aanpak ook nog eens een instrument tot vreedzame weg uit elke crisis.
Geef een reactie!

Over mij

Stichting STIR(Stad van Morgen) introduceert een nieuwe maatschappelijke aanpak om complexe thema's onder gemeenschappelijke verantwoordelijkheid aan te pakken. De aanpak heet Sustainocratie en creert waardengedreven samenwerkingsverbanden tussen overheid, technologische innovatoren, burgerparticipatie en onderwijs/wetenschappelijke instellingen.

Links

• Home
• Bekijk mijn profiel
• Archief
Entry 2 van 75
Laatste Pagina | Volgende Pagina